Vruchtbaarheid

De tussenkalftijd van onze Holstein koeien (en ook andere melkvee rassen) verlengt wereldwijd.
Een korte tussenkalftijd is echter van kapitaal belang.
De kosten van een verlengde tussenkalftijd worden geschat op één à twee euro per koe per dag verlenging .
Dit betekent voor een bedrijf met 50 koeien een meeropbrengst van 1500 à 3000 euro, indien de tussenkalftijd met één maand verkort.
Daarom worden bij elk bezoek alle dieren gecontroleerd die:

  • Meer dan 3O dagen geleden geïnsemineerd zijn (drachtdiagnose).
  • Meer dan 60 dagen geleden gekalfd hebben en die nog niet tochtig gezien zijn.
  • Een onregelmatig bronstinterval vertonen.
  • Vers gekalfd hebben, voor controle op etterbaarmoeder of baarmoederontsteking.
De praktijk is uitgerust met een draagbaar echo toestel, zodat vergissingen uitgesloten worden.

Uiteraard spelen volgende zaken ook een belangrijke rol bij het behalen van een korte tussenkalftijd:
  • Droogstand.
  • het rantsoen voor opstartende dieren.
  • Koecomfort.
  • Jongveeopfok ( in het geval van vaarzen).
Dit alles wordt dan ook van kortbij opgevolgd. Meer hierover vind u onder "problemen met vruchtbaarheid".