Factoren productie


      Probleem of niet?

      De primaire kengetallen zijn:

      Secundaire kengetallen: