Uiergezondheid

De uiergezondheid is een belangrijk aandachtspunt op elk bedrijf.

De beste stuurlui staan aan wal. Maar hier niet: de melkput is voor ons zeer vertrouwd terrein.
We stellen enkel veranderingen voor die haalbaar zijn op uw bedrijf en waarvan we weten dat ze werken. Met een goede droogstand beheers je de uierontstekingen tijdens de eerste twee lactatiemaanden. Via goede omgevingsmaatregelen, een correcte melktechniek en een goed functionerende melkmachine voorkom je problemen in de verdere lactatie.

Enkele getallen:

  Streefwaarde Grenswaarde
koeien met uierontsteking in laatste maand 2% 3%
koeien met uierontstekingen per jaar 25% 35%
koeien met meer dan 200.000 cellen 15%  
nieuwe gevallen met meer dan 200.000 cellen tijdens laatste maand 5%  
gekalfd met meer dan 200.000 cellen 15%  

Bij bedrijven die deelnemen aan MPR, worden de problemen sneller opgemerkt. Vr ieder bezoek worden de resultaten van de melkcontrole opgevraagd en geanalyseerd.
Hierdoor weten we op voorhand waar de moeilijkheden zich bevinden.

Ook voor bedrijven die niet aan MPR deelnemen, bestaan er voldoende alternatieve mogelijkheden.
Zie ook "Problemen uiergezondheid "