Probleem of niet?

Uierontsteking is de meest voorkomende ziekte bij melkvee. Wie melkkoeien houdt, krijgt te maken met mastitis en dieren met verhoogd celgetal. Het celgetal in de melk is een zeer betrouwbare parameter voor uierontsteking. Een koe met een celgetal van meer dan 200.000 heeft uierontsteking. Bij vaarzen ligt de grens op 150.000.

Uit een kwartier met een celgetal van n miljoen komen ook vlokken.
Om uit te maken of u overdreven veel uierontstekingen heeft, is beoordeling van het tankcelgetal onvoldoende. De tankmelk bestaat uit de melk van alle koeien en elke koe geeft (meestal) melk uit vier kwartieren. Een koe die 10L geeft en in drie kwartieren uierontsteking heeft met een celgetal van n miljoen, zal minder bijdragen tot het tankcelgetal dan een dier dat 50L melk geeft met n kwartier met 800.000 cellen.

Via volgende tabellen kan u zelf bepalen in welke mate uierontsteking een rol speelt op uw bedrijf.

Zichtbare uierontstekingen Per jaar Per maand
Goed 15% 1,5%
Middelmatig 40% 3%
Slecht 60% 5%

Dieren met verhoogd celgetal (staat op MPR) Hele kudde Vaarzen
Goed 15% 10%
Behoorlijk 20% 15%
Middelmatig 30% 20%
Slecht 40% 30%;

  % Koeien met verhoogd celgetal na afkalven (staat op MPR) % Vaarzen met verhoogd celgetal na afkalven % 1e lactatie dieren met verhoogd celgetal na afkalven % dieren met hoog celgetal vr droogzetten en laag celgetal n droogstand
Goed 15% 13% 10% 75%
Middelmatig 25% 20% 15% 63%
Slecht 30% 30% 30% 50%

Het is ook nuttig om te weten welke richting het uitgaat met de uiergezondheid op uw bedrijf. Hiervoor hoeft u enkel de Netto Transmissie Index (NTI) te berekenen. Tel het aantal dieren waarvan het celgetal tijdens een bepaalde periode (bv. tussen 2 melkcontroles) stijgt tot boven de 200.000. Tel vervolgens het aantal dieren waarvan het celgetal tijdens dezelfde periode daalde tot onder de 200.000. Wanneer men het eerste getal deelt door het tweede kent men de NTI.
  • Indien gelijk aan 1: Geen verandering. Er zijn net zoveel infecties genezen als er nieuwe zijn bijgekomen.
  • Indien kleiner dan 1: Er zijn minder genfecteerde koeien op het bedrijf.
  • Indien groter dan 1: Er zijn koeien met uierontsteking bijgekomen tijdens deze periode.