Tot spenen

Het doel van de melkperiode is: Via melk voedingsstoffen aanbrengen totdat de pens voldoende ontwikkeld is om vast voedsel te verwerken. Alles draait rond de ontwikkeling van de pens. Bij de aanvang van de melkperiode is deze niet ontwikkeld. Door de opname van zetmeel uit krachtvoer, die in de pens van het kalf wordt omgezet tot boterzuur, beginnen de penspapillen te ontwikkelen. Bovendien wordt de pens door de opname van zetmeel bevolkt met bacteriën die zelf energie beginnen te produceren voor hun gastheer. Een deel van de bacteriën spoelt door naar de dunne darm, waar ze als hoogwaardig eiwitbron worden opgenomen. De penspapillen groeien in 3 weken tijd uit onder invloed van zetmeel.

De melkvoorziening kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Twee maal daags volle melk
  • Twee maal daags aangezuurde melk
  • Twee maal daags melkpoeder
  • Één maal daags melkpoeder/ volle melk/ aangezuurde melk
Kalveren kunnen gespeend worden tussen de 4 en de 9 weken. Welk systeem u ook verkiest, dé vereiste is dat het kalf de laatste 3 dagen vóór het spenen 1kg krachtvoer per dag opneemt. Neemt het kalf dit niet op, of ziet het kalf er niet gezond uit, stel het spenen dan met een week uit. Indien kalveren gespeend worden voordat ze 1 kg vast voer opnemen, treedt er een groeivertraging op die tot 3 weken aanhoudt. Om het kalf te stimuleren vast voedsel op te nemen, is het belangrijk dat de melkgift ten laatste 7 dagen vóór het spenen gehalveerd wordt.

Bij spenen op tussen 4 en 6 weken is een speenstarter onmisbaar. Begin met de starter op dag 7 en voer dit minstens een week lang. Daarna mix je de starter en de gewone kalverkorrel in een verhouding 50 / 50, zodat het kalf bij het spenen niet moet wennen aan het nieuwe krachtvoer. Kalveren zullen enkel starter opnemen, als ze ook steeds over vers water beschikken. Dit geldt trouwens ook voor gewoon krachtvoeder.

Omdat de pens zich enkel ontwikkelt onder invloed van zetmeel uit krachtvoeder, is het onverstandig om al vóór de leeftijd van 6 weken hooi of ander ruwvoeder te geven. Pas wanneer het kalf 2,5 à 3 Kg krachtvoeder opneemt, kan je beginnen met goed hooi aan te bieden. Dit komt meestal overeen met een leeftijd van 2 maanden.

Het spenen op zich veroorzaakt veel stress bij het kalf. Voer die periode daarom geen extra stresserende ingrepen uit:
  • Wachten met onthoornen tot na het spenen.
  • Kalf zeker niet verhuizen.
  • Wachten met vaccineren.