Waarom deelnemen ?

Meestal besluiten veehouders deel te nemen aan bedrijfsbegeleiding, wanneer ze te maken hebben met een specifiek probleem rond vruchtbaarheid of uiergezondheid.
Beide aandoeningen zijn multifactorieel. Dit wil zeggen dat er meestal meer dan één oorzaak is. Deze problemen eisen dus een brede aanpak.
Bovendien wordt bij deelname aan bedrijfsbegeleiding, het probleem van dichtbij opgevolgd.

Maar ook veehouders die tevreden zijn met hun productieresultaten besluiten vaak om deel te nemen. Melkveehouders vandaag zijn echte professionals die kennis willen opdoen en toepassen. Bedrijfsbegeleiding is voor deze personen een middel om niet bedrijfsblind te worden. Resultaten kunnen immers steeds nog verbeterd worden en vaak blijft geld liggen op plaatsen waar men het niet verwacht.
Een objectieve veterinaire visie is dan nuttig.