Factoren productieVr elk bedrijfsbezoek worden alle beschikbare gegevens bekeken: De MPR-uitslag en de gegevens van MCC worden bekeken en geanalyseerd.
Bij de gebruikers van het Uniform management pakket zijn de mogelijkheden uiteraard nog uitgebreider. Op die manier hebben we bij elk bezoek een scherp zicht op de productie van de dieren.
De uiteindelijke melkproductie van uw dieren is het resultaat van verschillende factoren met als belangrijkste:

      Het rantsoen

      De droogstand

      Voorkomen van ziekten rond afkalven

      Overige infectieuze ziekten

      Tussenkalftijd

      Uiergezondheid

      Samenstelling van de kudde

      Koecomfort

      Een comfortabele ligbox

      Klauwaandoeningen

      Stierenkeuze