Aanpak Previvet

Onze aanpak van bedrijven met uiergezondheidsproblemen is een totale aanpak. Het is een illusie te denken dat alle problemen op te lossen zijn met penicilline. Het behandelen van de dieren is slechts een onderdeel van de sleutel tot succes. Goede resultaten worden bereikt indien er een controleprogramma wordt opgesteld.

Het uiteindelijke doel van het programma is:

 • Bestaande infecties genezen.
 • Nieuwe infecties voorkomen en de duur ervan verminderen.

Praktisch gaat dit als volgt:

 • Wij bezoeken u een eerste keer tijdens het melken. Tijdens dit bezoek gaan we:
  • Een volledig beeld van uw bedrijf vormen.
   • Melktechniek en -routine evalueren
   • Speentopconditie en afwijkingen aan spenen noteren
   • Omgeving van de koeien beoordelen
   • Droogstandstherapie doorlichten
   • Grove beoordeling van de melkmachine maken
   • Weerstand van de dieren nagaan door bijvoorbeeld na te gaan of er slepende melkziekte is.
  • Melkstalen nemen: een tankmelkstaal en bij voorkeur stalen van alle attentiekoeien (of koeien met meer dan 250.000 cellen), om na te gaan met welke kiemen u te maken heeft. Indien u niet deelneemt aan melkcontrole, kan u best eerst van alle koeien een melkmonster nemen en het op celgetal laten onderzoeken. Dit alles verloopt het vlotst wanneer u vooraf alle informatie doorstuurt waarover u beschikt (MPR uitslagen, MCC resultaten, resultaten van vorige melkonderzoeken, gegevens over uierontstekingen.).
 • Eenmaal zicht op uw bedrijfssituatie, wordt er in samenspraak met u streefdoelen opgesteld.
Een overzicht van realistische streefdoelen vindt u hier [3.1: probleem of niet].
 • Om deze streefdoelen te bereiken, stellen wij een aantal maatregelen voor, specifiek voor uw bedrijf. Deze voorgestelde maatregelen zijn steeds praktisch perfect uitvoerbaar en "to the point".
 • Omdat we te maken hebben met levende dieren en omdat uw bedrijfssituatie ook verandert, is het nodig dat de toestand verder wordt opgevolgd. Afhankelijk van de omvang en de oorzaak van het probleem gebeurt dit:
  • Wekelijks op basis van gegevens MCC: melkstalen van koeien met klinische uierontsteking onderzoeken, evaluatie van de omgeving nadat er veranderingen zijn aangebracht enz.
  • Maandelijks op basis van gegevens nieuwe melkcontrole: tankmelkstaal nemen, nutritionele status van de dieren opnieuw bekijken, attentiekoeien behandelen enz.
  • Halfjaarlijks: opnieuw bacteriologie van de attentiekoeien, droogstandstherapie evalueren, slotgaten van de spenen scoren enz.
  • Jaarlijks: checken melkroutine, opruimingsbeleid, werkzaamheid van geneesmiddelen nagaan, nieuwe streefdoelen opstellen enz.
U bepaalt natuurlijk zelf welke mate van opvolging u wenst.