Tot 2 weken

Diarree vormt de grootste uitdaging tijdens deze periode. Of een kalf te maken krijgt met diarree of niet, hangt af van twee factoren: De weerstand van het kalf enerzijds en de infectiedruk anderzijds. Stelt u zich dat voor als de gewichten op een weegschaal. Wanneer de infectiedruk zwaarder doorweegt dan de weerstand, zal dit onverbiddelijk tot diarree leiden.


De weerstand van het kalf wordt bepaald door:

 • Biestvoorziening: 4 liter binnen de 6 uur.
 • Biestkwaliteit:
  • Biest van koe die meer dan 35 dagen heeft drooggestaan.
  • Biest niet ontdooien in microgolf.
  • (Deel) biest van eigen moeder.
  • Zeker biest van eigen bedrijf.
  • Vaccinatie van de moeder.
  • Hoe meer biest een koe geeft, hoe meer de biest “verdund” is.
De infectiedruk laag houden gebeurt door:
 • Koe laten afkalven in een propere afkalfbox.
 • Kalf onmiddellijk na de geboorte weghalen.
 • Kalf binnen zetten in een propere ingestrooide individuele box.
 • Contact tussen kalveren vermijden (coronavirus zet over via neuscontact).
 • Hygiëne bij biestwinning.
 • Elk kalf zijn eigen emmer.
 • Werkroutine: Van jong naar oud werken.
 • Kalverhokken elke dag instrooien.
 • Goede verluchting
Meerdere kiemen kunnen diarree veroorzaken. Een kalf met diarree is meestal besmet met meerdere types van kiemen.
De kiem identificeren heeft vooral zin naar de behandeling toe:

Kiem Periode Uitzicht mest Kalf
E. coli Dag 1 tot 5 Waterig witgeel Heel ziek
Rotavirus Dag 5 tot 15 Waterig bruin Meestal mild ziek
Coronavirus Dag 5 tot 15 Waterig geel Meestal mild ziek
Voedingsdiarree Dag 5 tot 20 Smeuïg geel Traag, geen koorts
Cryptosporiodiose Dag 5 tot 23 Geelgroen, vaak met bloed  
Coccidiose Vanaf 4e week Donker, vaak met bloed Kan lang aanslepen: uitgemergeld kalf


Onafhankelijk van de ernst en de oorzaak van de diarree, moet u bij de behandeling van klaverdiarree erop letten dat:
 • Het kalf orale rehydratatie oplossingen krijgt (elektrolyten): zo vaak als mogelijk (minimum 3 keer per dag), telkens kleine hoeveelheden. Bij diarree geraken kalveren uitgedroogd. Dat is meestal de reden dat ze sterven. De elektrolyten die je het zieke kalf laat drinken, zullen er inderdaad voor een groot deel onmiddellijk achteraan weer uitkomen. Maar er wordt ook steeds een deel door het kalf opgenomen. Elektrolyten zijn dus levensreddend.
 • Zet het kalf niet langer dan 12 uur zonder melk. Elektrolyt oplossingen bevatten altijd heel weinig energie. Een kalf met diarree dat 24 uur geen melk krijgt, geraakt uitgeput en zal de ziekte moeilijker overwinnen. Het geven van één liter melk, tussen de elektrolyten maaltijden in, zorgt ervoor dat het kalf sneller geneest.
Raadpleeg steeds een dierenarts bij twijfel.